Digitaal nalatenschapsdossier

Het Digitaal Nalatenschapsdossier is uniek in Nederland. Hierin worden namelijk alle informatie en documenten met betrekking tot een (toekomstige) nalatenschap digitaal vastgelegd. Nabestaanden hebben zo tijdens de afwikkeling via hun persoonlijke toegangscode doorlopend toegang tot dit digitale dossier en kunnen zo op een efficiënte en gedetailleerde wijze de voortgang van de afwikkeling volgen.

Het Digitaal Nalatenschapsdossier biedt meer, namelijk:

Nalatenschapsregistratie

In het digitaal dossier worden alle bekende informatie en documenten van bestaande klanten die betrekking hebben op hun toekomstige nalatenschap bewaard. U kunt hier dan denken aan het testament, de huwelijksvoorwaarden, uitvaartinformatie, enzovoorts. Ook is registratie van bezittingen en schulden van de klant door de klant mogelijk.

Nalatenschapsverkenning

Aan de hand van de vragen van de Nalatenschapsverkenning wordt beoordeeld of de nalatenschap door de RegisterExecuteur kan worden afgewikkeld.

Excellent Nalatenschapsadvies maakt altijd gebruik van het Digitale Nalatenschapsdossier. In dit Nalatenschapsdossier worden alle documenten en informatie met betrekking tot uw toekomstige nalatenschap vastgelegd. Alles is op één plek terug te vinden. In overleg met ons kunt u er voor zorgen dat uw gegevens up-to- date blijven.