Nalatenschap afwikkelen

De RegisterExecuteur zorgt voor de afwikkeling van de nalatenschap van begin tot einde. Alle noodzakelijke juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken worden door ons verzorgd.

Wij hebben als doel de nalatenschap voorspoedig af te wikkelen. De erfgenamen worden door middel van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier op de hoogte gehouden van de voortgang van de afwikkeling.

Als de nalatenschap definitief kan worden afgewikkeld, leggen wij rekening en verantwoording af over de door ons verrichte werkzaamheden en zorgen wij ervoor dat iedere erfgenaam zijn of haar erfdeel krijgt. Tot slot bewaart de RegisterExecuteur het nalatenschapsdossier voor de erfgenamen.

Wilt u meer weten, maak dan nu vrijblijvend een afspraak.

Werkwijze

In het eerste gesprek verkennen wij samen met de erfgenamen de nalatenschap en in overleg wordt een plan voor de afwikkeling van de nalatenschap gemaakt. De afwikkeling van een nalatenschap brengt kosten met zich mee. De RegisterExecuteur is open en duidelijk over de tarieven. De RegisterExecuteur informeert u bij het eerste adviesgesprek over de kosten van de dienstverlening. Voor cliënten die door DELA worden doorverwezen gelden aparte tarieven.

Het volgende pakket van diensten bieden wij aan tegen een vast tarief inclusief BTW:

 • Inventarisatie nalatenschap
 • Administratieve werkzaamheden, zoals het informeren van instanties
 • Financiële werkzaamheden, zoals het innen van vorderingen en verzekeringsuitkeringen, het betalen van schulden
 • Fiscale werkzaamheden, zoals het opmaken van de slotaangifte inkomsten- en erfbelasting
 • Opmaken boedelverslag en finale verdeling
 • Uitbetaling van de erfdelen

 

Voor bijkomende diensten wordt een uurtarief in rekening gebracht. Hieronder vallen o.a.:

 • Het regelen van de uitvaart.
 • Het doen van de vereiste belastingaangiften, zoals de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting.
 • Het verkopen en leveren van goederen, waaronder zijn begrepen eventuele effecten.
 • Het verkopen en leveren van registergoederen.
 • Het ontruimen en leeg opleveren van de woning en eventuele opslag van inboedelgoederen.
 • Het overschrijven van kenteken(s) en eigendom van vervoermiddelen zoals auto, boot of caravan.
 • Het verdelen van de (inboedel)goederen van de nalatenschap.
 • Het aanvragen van uitkeringen en mogelijke toeslagen voor nabestaanden.
 • Het coördineren en verrichten van voorbereidende werkzaamheden voor de eventueel benodigde inzet van experts, zoals een taxateur, makelaar, boedelbedrijf, veilinghuis, fiscalist, mediator, enz.

 

Bijkomende kosten van derden, zoals bijvoorbeeld een notaris of makelaar, worden separaat in rekening gebracht en zijn niet in het vaste tarief begrepen. Voordat deze derden werkzaamheden verrichten, ontvangt u van ons een opgave van hun kosten.