Veel gestelde vragen

Komt uw nalatenschap bij de juiste personen terecht?
Blijft uw partner goed verzorgd achter?

Wij leggen u graag uit op welke wijze het wettelijk erfrecht het voor u heeft geregeld. Heeft u eerder een testament gemaakt dan kijken wij of uw testament nog up-to-date is en past bij uw huidige omstandigheden. Mocht aanpassing nodig zijn dan helpen wij u graag met de juridische uitwerking van uw wensen.

Load More

Wilt u weten hoeveel erfbelasting uw erfgenamen moeten betalen?

Wij kunnen voor u uitrekenen hoeveel erfbelasting uw erfgenamen moeten betalen over hetgeen zij van u erven. Ook kunnen wij u adviseren op welke wijze besparing van erfbelasting mogelijk is. Soms kan het fiscaal verstandig zijn al eerder uw vermogen (deels) te schenken. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Load More

Wordt uw uitvaart uitgevoerd zoals u dat wilt?

Bij een goede voorbereiding van uw nalatenschap horen ook uw uitvaartwensen, zodat het laatste afscheid op de juiste wijze geschiedt. Hierbij worden ook de financiële aspecten van uw uitvaart onder de loep genomen, zodat uw erfgenamen niet voor verrassingen komen te staan. Wij helpen u graag de uitvaartwensen vast te leggen.

Load More

Wie regelt uw zaken na uw overlijden?

Indien u er zeker van wilt zijn dat uw uitvaart en uw nalatenschap worden afgewikkeld op de wijze zoals u dat wenst kunt u iemand tot executeur benoemen. Wij kunnen u hierbij ook van dienst zijn. Heeft u geen executeur benoemd dan moeten alle erfgenamen tezamen uw uitvaart en uw nalatenschap afwikkelen. Wij kunnen de erfgenamen hierbij bijstaan of deze werkzaamheden van hen overnemen.

Load More

Zijn uw wensen en belangrijke documenten terug te vinden na uw overlijden?

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden maken wij gebruik van het unieke en persoonlijke Digitale Nalatenschapsdossier. In dit Nalatenschapsdossier worden alle documenten en informatie met betrekking tot uw toekomstige nalatenschap vastgelegd. Alles is op één plek terug te vinden. Door middel van uw eigen inlogcode heeft u doorlopend inzage in uw Nalatenschapsdossier. In overleg met ons kunt u er voor zorgen dat uw gegevens up-to-date blijven.

Load More

Wat kunt u doen als er een conflict optreedt bij de verdeling van een nalatenschap?

Helaas leidt een afwikkeling van een nalatenschap vaak tot conflicten tussen de erfgenamen. Als zij het samen niet eens worden over de verdeling van inboedelgoederen en/of de verdeling van de nalatenschap, zijn er de volgende oplossingen:

  • Verdeling door rechter: als de rechter de nalatenschap verdeelt, hebben de erfgenamen er verder geen invloed meer op. Dit is een ingrijpende oplossing, die bovendien veel tijd en geld kost.
  • Mediation: mediation is een minder drastische oplossing. Hierbij zoeken de erfgenamen met een mediator naar een oplossing. Voorwaarde is dat de erfgenamen samen om de tafel willen zitten. De uiteindelijke oplossing is bindend.

Load More