Digitale Kluis

Via het Digitaal Nalatenschapsdossier kunt u uw eigen Digitale Kluis openen. In deze Digitale Kluis kunt u de inloggegevens van al uw accounts veilig opslaan. U heeft zelf altijd toegang tot dit dossier. U kunt op ieder gewenst moment inloggegevens van nieuwe accounts toevoegen en wachtwoorden terugzoeken. Wanneer u wachtwoorden van uw accounts wijzigt, slaat u die gewijzigde wachtwoorden ook in de Digitale Kluis op. Op die manier gaan uw inloggegevens gegarandeerd nooit verloren, maar worden ze veilig bewaard en zijn ze altijd voor u bereikbaar. Dat is veel veiliger dan wanneer u die gegevens zelf in uw computer opslaat. Uw computer kan immers crashen en dan bent u die gegevens kwijt. Dat is bij de Digitale Kluis uitgesloten.

U bent zelf de bewaarder van de sleutel tot uw Digitale Kluis. Samen met ons maakt u afspraken over de vertrouwenspersoon die na uw overlijden toegang krijgt tot uw Digitale Kluis. Hierdoor regelt u dat ook uw digitale nalatenschap wordt afgewikkeld.